סגל מרצים
מהשורה
הראשונה

*הענקת התואר באישור המל"ג, התואר ללא תזה.

ההרשמה
בעיצומה!

שם מלא

מפגש פתוח
וירטואלי

שלח

16:00-17:00

המכללה האקדמית צפת מזמינה אותך להירשם לתואר שני (*M.S.N) בסיעוד,
בתוכנית המיועדת לאחים ואחיות:  בוגרי תואר ראשון בסיעוד, בוגרי הסבת
אקדמאים לסיעוד או בוגרי תואר ראשון המוכר בארץ בממוצע 80 ומעלה

9.8

תואר שני בסיעוד (*M.S.N)

התואר שיכשיר אותך לתפקידי ניהול במערכת הבריאות ובמערך הטיפולי הכללי!

אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי

טלפון

מייל

לפרטים והרשמה
למפגשים פתוחים דיגיטליים: