BIG FASHION

קונים מגרדים וזוכים

BIG FASHION

טבריה

BIG

קניון בת ים

BIG SURPRISE BIG FASHION

ירכא

בית שמש

BIG FASHION DANILOF

אשדוד

כל כרטיס זוכה!

נצרת

מרכזי

עורכת מבצע ההגרלה- ביג מרכזי קניות בע"מ ח.צ. 513623314. השתתפות במבצע תתאפשר החל מיום  10.4.2022 ועד ליום 15.4.2022 (או עד גמר המלאי). בכפוף לתקנון המצוי במשרדי המפקח על ההגרלה ועורכת ההגרלה ברחוב ספיר 1 הרצליה פיתוח. ההשתתפות מוגבלת מגיל 18 ומעלה וניתנת למי שביצע קנייה בסך של 499 ₪ לפחות באותו יום באחת מהחנויות המשתתפות במבצע (בקנייה אחת) באחד מקניוני BIG FASHION בית שמש, נצרת, טבריה, אשדוד או ב-BIG בית שמש, או למי שביצע קנייה מצטברת בסך 499 ₪ לפחות, ביום אחד באחת או יותר מהחנויות המשתתפות במבצע בקניון בת ים או ב-BIG FASHION OUTLET ירכא. יש להציג חשבונית מקור המעידה על סכום הקניה ונושאת את תאריך יום הפנייה לעמדת המבצע שתמצה בכל אחד מהקניונים, למעט ביג בית שמש, בימי ובשעות המבצע בלבד. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977. בפיקוחו של רוה"ח ערן אמציה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

BIG FASHION OUTLET

*לקונים ב-499 ₪ | עד 2 מתנות ללקוח | בין התאריכים 10-15/4 או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם) | קנייה בחשבונית אחת | לא כולל חשבוניות מביתן מרקט | בכפוף לתקנון | ט.ל.ח