בריאות Premium

בריאות בסיסית

רפואי מקיף

הכירו את חבילות הבריאות שלנו

בריאות Premium

בריאות בסיסית

077-7885959

רפואי מקיף

2 התייעצות עם רופאים מומחים                   ניתוחים באמצעות נותני שרות שבהסכם
                   הוצאות אשפוז בביה"ח פרטי עד 30 יום

3 התייעצות עם רופאים מומחים            כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות  
      כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל עד 3,000,000              שירות מלווה רפואי
כיסוי הוצאות נוספות בחו"ל כתוצאה מהניתוח

3 התייעצות עם רופאים מומחים             בחירת רופא מועדף              כיסויים לתרופות שאינן בסל הבריאות     
       הוצאות אשפוז בביה"ח פרטי עד 90 יום                 כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוד עד 1,200,000