3 התייעצות עם רופאים מומחים            כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות  
      כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל עד 3,000,000              שירות מלווה רפואי
כיסוי הוצאות נוספות בחו"ל כתוצאה מהניתוח

3 התייעצות עם רופאים מומחים             בחירת רופא מועדף              כיסויים לתרופות שאינן בסל הבריאות     
       הוצאות אשפוז בביה"ח פרטי עד 90 יום                 כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוד עד 1,200,000

077-7885959

רפואי מקיף

2 התייעצות עם רופאים מומחים                   ניתוחים באמצעות נותני שרות שבהסכם
                   הוצאות אשפוז בביה"ח פרטי עד 30 יום

הכירו את חבילות הבריאות שלנו

רפואי מקיף

בריאות בסיסית

בריאות Premium

בריאות בסיסית

בריאות Premium